Trang chủ

Xử lý nước thải hồ nuôi tôm như thế nào ?

Bằng cách tìm hiểu các phương pháp xử lý nước thải khi nuôi trồng thủy hải sản nói chung, ta mới có thể duy trì sự ổn định của ngành nghề này.
 

Sản xuất thực phẩm tăng từ ngành thủy sản dẫn đến việc giới thiệu các công nghệ mới và phương pháp nuôi thâm canh trong nuôi tôm dẫn đến tăng sản lượng tôm. 

Cần biết gì về xử lý nước thải hồ nuôi tôm ?


Quản lý nước và chất thải sản xuất là yếu tố quan trọng phải được quan tâm và xem xét nghiêm ngặt. Để xả nước thải, một số hệ thống tuần hoàn cải tiến đã được phát triển. Vì vậy, một chiến lược quản lý chất thải có hệ thống là cần thiết, trong đó bao gồm việc xử lý và tái chế để quản lý nuôi tôm bền vững.

Thiết kế loại ao, hệ thống nuôi, và phương pháp quản lý ao, đầu vào ao là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến tính chất đặc biệt của bùn hoặc chất thải ao tôm. Chất thải ao nuôi tôm tự nhiên có hàm lượng chất hữu cơ, tổng nitơ và phốt pho cao hơn đất bình thường và nhu cầu oxy sinh học (BOD) và nhu cầu oxy hóa học (COD) cũng rất cao.
 

xử lý nước thải hồ nuôi tôm
Nước thải xả ra môi trường

 

> > Xem thêm: Nghiên cứu thêm về xử lý nước thải in

Sự tăng trưởng, tỷ lệ sống của tôm và chất lượng nước ao bị ảnh hưởng rất lớn bởi chất thải của ao. Loại bỏ bùn thường xuyên từ đáy ao làm giảm các chất dinh dưỡng hữu cơ trong nước, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật; năng suất ao đáng kể. Trong   các ao nuôi, tỷ lệ sống và sản xuất tôm đã được chứng minh là rất thấp trong các ao không loại bỏ bùn vừa phải trong suốt thời gian nuôi.

Rời khỏi bùn mà không loại bỏ có thể dẫn đến tích tụ trong ao không chỉ làm tăng nhu cầu oxy trầm tích mà còn tạo ra điều kiện yếm khí dẫn đến sản xuất khí không mong muốn như hydro sunfua. Khối lượng lớn chất thải ao tôm tích lũy sẽ làm tăng nhu cầu oxy và gây ra sự suy giảm oxy ở đáy khiến tôm căng thẳng và khiến chúng dễ mắc bệnh hơn. Các khí không mong muốn được tạo ra từ chất thải ao có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tôm làm tăng tỷ lệ chuyển đổi thức ăn và dẫn đến suy giảm chất lượng nước.

Ảnh hưởng của vấn đề xử lý nước thải hồ nuôi tôm


Xử lí nước thải của hồ nuôi tôm không tốt sẽ gây ra nhiều tác hại đến không chỉ chất lượng tôm, mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, bao gồm môi trường nước, không khí và gây hại cho sinh vật sinh sống ở nguồn nước lân cận. Tuy nhiên, nếu xử lý tốt và có hiểu biết kĩ về thành phần trong chất thải hồ nuôi tôm, bạn sẽ tận dụng và sinh lợi được từ nó.
 

phương pháp xử lý nước thải hồ nuôi tôm
Bể xử lý nước thải

 

Quản lý chất thải ao nuôi tôm được thực hiện trong quá trình nuôi và giai đoạn hậu nuôi phản ánh mức độ ảnh hưởng của chất thải ao đến môi trường. Bùn từ ngành nuôi tôm trên môi trường có thể được phân thành ba loại : 

- Tác động đến chất lượng nước và thủy văn ven biển.

- Tác động đến sinh vật dưới nước.

- Tác động đến rừng ngập mặn và thực vật trên cạn.

Tác động đến chất lượng nước và thủy văn ven biển

Việc thải chất thải hồ nuôi tôm vào môi trường nước gần đó làm tăng khả năng cung cấp chất dinh dưỡng thúc đẩy sự phát triển của thực vật phù du, do đó dẫn đến hiện tượng phú dưỡng của cơ thể thủy sinh. Vì vậy, xử lý chất thải ao trước khi xử lý rất được khuyến khích.
 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải hồ nuôi tôm
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
 

> > Xem thêm: Xử lý nước thải hầm biogas trong việc chăn nuôi

Tác động đến sinh vật dưới nước

Chất thải ao nuôi tôm chứa nhiều hạt rắn lơ lửng gây ra độ đục trong nước. Theo các báo cáo, người ra cho rằng chất rắn lơ lửng cao đến 4200 mg / L từ ao nuôi tôm thâm canh nhựa. Độ đục trong nước làm giảm sự xâm nhập ánh sáng, do đó làm giảm hoạt động quang hợp và mức oxy hòa tan gây ra căng thẳng cho các sinh vật dưới nước đặc biệt là động vật sống ở đáy. Sự hiện diện của nitơ và phốt pho với số lượng lớn góp phần vào hiện tượng phú dưỡng trong ao.
 

xử lý nước thải hồ nuôi tôm cá
Hoạt động xử lý nước thải
 

Tác động đến rừng ngập mặn và thực vật trên cạn

Nhiều nông dân cũng báo cáo rằng sự phát triển tốt hơn của rừng ngập mặn đã được nhìn thấy ở khu vực nơi chất thải ao tôm khô được đổ. Các ứng dụng của chất thải ao vào thảm thực vật trên cạn cho thấy tác động tiêu cực khi nồng độ muối cao. Đặc điểm của chất thải ao nuôi tôm khác nhau với chất lượng nước ao, lượng mưa và đầu vào ao. Độ mặn cao hơn trong nước ao dẫn đến hàm lượng muối trong chất thải ao tôm cao hơn.

Nuôi tôm và xử lý nước thải hồ nuôi tôm là 2 vấn đề liên quan mật thiết với nhau, buộc người chăn nuôi tôm phải có kiến thức và xử lý tốt.

Tags: Quy trình xử lý nước nuôi tôm, Vai trò của ao xử lý nước thải trong nuôi tôm, Xử lý nước thải ao nuôi thủy sản, Hệ thống lọc nước nuôi tôm công nghiệp, Xử lý nước thải nhà máy chế biến tôm, Công nghệ xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản, Máy lọc nước nuôi tôm, Công nghệ lọc nước nuôi trồng thủy sản

Trang chủ